Kpt. Pavel Kocfelda *1947

Od roku 2003 úzce spolupracuje s Dutch Masters, je jejím odborným poradcem a zároveň admirálem celé flotily Dutch Masters. Každoročně se několik týdnů po Holandsku plaví, podílí se na přípravě tiskových materiálů – Plavebního manuálu a Doporučených plavebních tras. Každoročně také vede Zkušební plavbu Premium a účastní se i mnoha dalších akcí organizovaných Dutch Masters. Jeho specialitou je vše, co se jakkoliv týká plavby, lodí i výcviku začátečníků a také plavby s médii. Pavel Kocfelda je absolventem SPŠ v Děčíně se zaměřením na provoz a ekonomiku lodní dopravy, s praxí u Československé plavby labsko-oderské, Státní plavební správy a Hasičského záchranného sboru. Je autorem mnoha odborných publikací, např. o radarové navigaci, příručky VMP, MPZ atd. a přispívá do odborných časopisů. Je hlavním školitelem kapitánských kurzů VMP. Pavel Kocfelda také poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti plavidel a plavby, zajišťuje odbornou asistenci při výběru a koupi plavidel, zprostředkuje soudní odhady, znalecké posudky apod.


Kontakt
Tel.: +420 602 210 624
E-mail: kocfelda@rekoplavba.cz

Ilustrační obrázek