Potřebné praktické dovednosti při vedení plavidla

Kategorie VMP-M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- manévrování s plavidlem při plutí
- vydávání pokynů a povelů

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“

Kategorie VMP-S

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby
- příprava takeláže na plavbu

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- vydávání pokynů a povelů
- manévrování s plavidlem při plutí
- ovládání plavidla pomocí plachet - stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby
- technika plavby - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné boje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“

Kategorie VRP-24

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- manévrování s plavidlem při plutí
- vydávání pokynů a povelů

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“
- činnost v případě situace „muž přes palubu“ s využitím lodního člunu
- použití záchranného voru

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek