Ověření praktických dovedností

Důležité upozornění: Na základě novely zákona 114/1995 z roku 2014 a vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, která vstoupila v platnost 15.03.2015, je účastník teoretických zkoušek VMP / VRP na Státní plavební správě, pokud bude vést plavidlo o výkonu motoru nad 20 kW či plachetnici nad 20 m2 výměry plachet povinen prokázat se Osvědčením praktických dovedností, které musí potvrdit certifikovaný školitel.

Ceník ověření praktických dovedností pro zkušené skippery

Ověření vystavujeme pouze v případě, že klient prokáže potřebné znalosti a praktické dovednosti.

1.900 CZK za osobu, ověření praktických dovedností na člunu Beast, nebo na lodi Explorer pro kategorie VMP-M/VRP-I/VRP-C
5.700 CZK za loď, individuální ověření praktických dovedností na člunu Beast, nebo na lodi Explorer pro kategorie VMP-M/VRP-I/VRP-C (celý člun či celá loď)

1.900 CZK za osobu, ověření praktických dovedností na plachetnici Delphia pro kategorii S
5.700 CZK za loď, individuální ověření praktických dovedností na plachetnici Delphia či jiné pro kategorii S (celá plachetnice)

5.700 CZK za loď, individuální ověření praktických dovedností pro 1-4 osoby na lodi Explorer pro kategorii VRP-24 (celá loď)

Ceník cvičných plaveb s ověřením praktických dovedností

2.900 CZK za osobu, cca 5hodinová cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro max. 4 osoby na člunu Beast, nebo cca 7hodinová cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro max. 6 osob na lodi Explorer pro kategorie VMP-M/VRP-I/VRP-C
8.700 CZK za loď, max. 5hodinová individuální cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro 1-4 osoby na člunu Beast, nebo na lodi Explorer pro kategorie VMP-M/VRP-I/VRP-C

2.900 CZK za osobu, 5hodinová cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro max. 4 osoby na plachetnici Delphia pro kategorii S
8.700 CZK za loď, max. 5hodinová individuální cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro 1-4 osoby na plachetnici Delphia pro kategorii S

8.700 CZK za loď, max. 5hodinová individuální cvičná plavba a ověření praktických dovedností pro 1-4 osoby na lodi Explorer pro kategorii VRP-24

 

Ilustrační obrázek