Kapitánský kurz MDČR C - praxe

Týdenní kapitánský kurz MDČR C je vlastně cvičnou plavbou zaměřenou především na příbřežní plavbu plachetnic a probíhá v Chorvatsku. Absolventi kapitánského kurzu MDČR C získají především praktické dovednosti, ale také potřebné teoretické znalosti pro bezpečnou plavbu s plachetnicí v příbřežních vodách a základní teoretické znalosti pro získání průkazu. Ten opravňuje vést námořní jachtu s omezením délky na 16 metrů a plavby do vzdálenosti 20 námořních mil (Nm) od pobřežní linie.  Účastníci pod odborným dohledem naplují potřebných 100 Nm.

Výuka může být zakončena také kapitánskou zkouškou na chorvatském kapitanátě pro získání chorvatského kapitánského průkazu Boat skipper B.

Termíny a ceny kapitánských kurzů MDČR C v Chorvatsku

02. 04. 2016 – 09. 04. 2016  10.900,- Kč
09. 04. 2016 – 16. 04. 2016  10.900,- Kč
16. 04. 2016 – 23. 04. 2016  11.900,- Kč
23. 04. 2016 – 30. 04. 2016  11.900,- Kč
30. 04. 2016 – 07. 05. 2016  11.900,- Kč
07. 05. 2016 – 14. 05. 2016  12.900,- Kč
14. 05. 2016 – 21. 05. 2016  12.900,- Kč
21. 05. 2016 – 28. 05. 2016  12.900,- Kč
28. 05. 2016 – 04. 06. 2016  13.900,- Kč
04. 06. 2016 – 13. 06. 2016  13.900,- Kč

Cena kapitánského kurzu MDČR C obsahuje

pronájem místa na lodi, pojištění lodi, lůžkoviny, závěrečný úklid lodi, spotřebované pohonné hmoty, transitlog, kapitána - velitele plavidla, knihu "Staňte se kapitánem", teoretické a praktické konzultace s kapitánem během plavby, závěrečný certifikát o absolvování kurzu, protokol o praktické zkoušce a potvrzení o naplutých Nm, jachtařskou knížku a potvrzení praxe v ní a také kupón na slevu 1.000 CZK na pronájem lodi u YachtNetu

Cena kapitánského kurzu MDČR C neobsahuje

dopravu na místo a zpět (vlastní, posádka zajišťuje dopravu kapitána), parkování automobilů v marině, místní poplatky i další poplatky vybírané např. za kotvení během plavby, poplatek za přídavné plachty (pokud se pro ně posádka na místě rozhodne), poplatek za zkoušku a vystavení průkazu MDČR ve výši 1.000 CZK + 500 CZK za kolek, případně poplatek 900 HRK (dle aktuálního ceníku) za vystavení chorvatského průkazu Boat Skipper B

Poznámka: stravování je ze společných zásob a stejně tak jako při pronájmu lodi s kapitánem, posádka zajišťuje po celou dobu plavby stravu i pro kapitána lodi (výcvikáře)

Program kapitánského kurzu MDČR C

Přesné místo konání a nástup na plavbu bude upřesněn v organizačních pokynech, které budou zaslány žadateli po uhrazení platby za plavbu. Trasa plavby může být přizpůsobena s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a bezpečnosti plavby. Naučíte se převzetí a předání lodi při pronájmu, bezpečnostní pravidla, chování na lodi a v přístavu, základní manévry na motor a pod plachtami, základy kotvení, práci s lany a základní lodní uzly používané v jachtingu, pravidla pro zabránění srážkám na moři COLREG, základy navigace, kurz a náměr, použití nautické mapy a jej použití, značky na mapě, světla a jejich charakteristiky, meteopředpověd a její správná interpretaci a absolvujete i noční plavbu.

 

Kapitánský kurz MDČR C - teorie

Teoretický kapitánský kurz MDČR C je vlastně intenzivní přípravou, zaměřenou na získání příslušné zkoušky. Absolventi teoretického kapitánského kurzu MDČR C zde získají potřebné teoretické znalosti pro úspěšné získání průkazu. Ten opravňuje vést námořní jachtu s omezením délky na 16 metrů a plavby do vzdálenosti do 20 námořních mil (Nm) od pobřežní linie. Zájemci ke zkoušce také musí doložit praxi v délce minimálně 100 Nm pod dohledem velitele jachty.

Cena teoretického kapitánského kurzu MDČR C

1.990 CZK / účastník

Cena teoretického kapitánského kurzu MDČR C obsahuje

studijní materiály v rozsahu potřebném pro zkoušku

Cena teoretického kapitánského kurzu MDČR C neobsahuje

poplatek za zkoušku a vystavení průkazu MDČR ve výši 1.000 CZK + 500 CZK za kolek

Program teoretického kapitánského kurzu MDČR C

Výuka probíhá od 8:30 do 18:00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd. Během intenzivní přípravy jsou uchazeči seznámeni s rozshem zkoušky a požadavky z jednotlivých zkušebních předmětů, důraz je kladen zejména na praktické procvičení navigační úlohy tak, aby uchazeč byl schopen samostatně vyřešit úlohu při zkoušce.

 

Garant

 

Martin Voženílek

Ředitel YachtNetu, který od roku 2000 pronajímá plachetnice a lodě na moři. Je specialistou na mořskou i vnitrozemskou plavbu, jachetním instruktorem, zkušebním komisařem MDČR, organizátorem a garan- tem mořské části projektu Skipperská škola.

Hlavní školitel

Ing. Zdeněk Dvořák, CSc

Jachetní instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR, s jachetními začátky od roku 1974 na plachetnicích třídy Pirát, Evropa a Flying Dutchman, námořním jachtingem se zabývá od roku 1983, ročně napluje 4 - 5.000 Nm a je držitelem oprávnění MDČR "velitel jachty oceánské plavby A - YACHTMASTER OCEAN", číslo průkazu A – 00025.

Ilustrační obrázek