Kapitánský kurz MDČR B - praxe

Praktický kapitánský kurz MDČR B je vlastně zdokonalovací plavbou na plachetnici, zaměřenou především na plavbu ve větší vzdálenosti od pevniny, s navigací bez použití GPS a s delšími úseky plavby, při kterých probíhá střídání hlídek. Absolventi získají především praktické dovednosti při náročnější plavbě ve větší vzdálenosti od pobřežní linie, ale prohloubí si i teoretické znalosti pro úspěšné získání průkazu. Ten opravňuje vést námořní jachtu s omezením délky do 24 m a plavby do vzdálenosti 200 námořních mil (Nm) od pobřežní linie. Předpokládá se, že účastníci pod odborným dohledem naplují potřebných 1.500 Nm. Podmínkou účasti je skutečnost, že dotyčný již vlastní průkaz MDČR C, chorvatský průkaz Boat Skipper B, anebo jiné podobné oprávnění a má základní znalosti navigace i manévrování s lodí pod plachtami a na motor.

Termíny a ceny praktických kapitánských kurzů MDČR B v Itálii

připravujeme pro Vás

Cena praktického kapitánského kurzu MDČR B obsahuje

pronájem místa na lodi, pojištění lodi, lůžkoviny, závěrečný úklid lodi, spotřebované pohonné hmoty, transitlog, kapitána - velitele plavidla, teoretické a praktické konzultace s kapitánem během plavby a potvrzení praxe v jachtařské knížce

Cena praktického kapitánského kurzu MDČR B neobsahuje

dopravu na místo a zpět (vlastní, posádka zajišťuje dopravu kapitána), parkování automobilů v marině, místní poplatky i další poplatky vybírané např. za kotvení během plavby, poplatek za přídavné plachty (pokud se pro ně posádka na místě rozhodne)

Poznámka: stravování je ze společných zásob a posádka zajišťuje po celou dobu plavby stravu i pro kapitána

Program praktického kapitánského kurzu MDČR B

Přesné místo konání a nástup na plavbu bude upřesněn v organizačních pokynech, které budou zaslány žadateli po uhrazení platby za plavbu. Trasa plavby může být přizpůsobena s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a bezpečnosti plavby. Cílové místo plavby je zvoleno po pečlivém výběru, avšak nemusí být vzhledem k povětrnostním podmínkám a s ohledem na bezpečnost plavby dosaženo. Plavba je koncipována jako nonstop plavba s alespoň jednodenní přestávkou po dosažení cílového místa plavby, anebo místa, které určí kapitán.

Garant

Martin Voženílek

Ředitel YachtNetu, který od roku 2000 pronajímá plachetnice a lodě na moři. Je specialistou na mořskou i vnitrozemskou plavbu, jachetním instruktorem, zkušebním komisařem MDČR, organizátorem a garan- tem mořské části projektu Skipperská škola.

Hlavní školitel

Ing. Zdeněk Dvořák, CSc

Jachetní instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR, s jachetními začátky od roku 1974 na plachetnicích třídy Pirát, Evropa a Flying Dutchman, námořním jachtingem se zabývá od roku 1983, ročně napluje 4 - 5.000 Nm a je držitelem oprávnění MDČR "velitel jachty oceánské plavby A - YACHTMASTER OCEAN", číslo průkazu A – 00025.

 

Kapitánský kurz MDČR B - teorie

Teoretický kapitánský kurz MDČR B je vlastně intenzivní přípravou zaměřenou na získání příslušné zkoušky. Absolventi si prohloubí teoretické znalosti pro úspěšné získání průkazu. Ten opravňuje vést námořní jachtu s omezením délky do 24 m a plavby do vzdálenosti 200 námořních mil (Nm) od pobřežní linie. Podmínkou účasti je skutečnost, že dotyčný se zúčastnil teoretické přípravy na průkaz MDČR C, nebo plně ovládá látku včetně navigačních příkladů ve stejném rozsahu, na kterou se v přípravě na průkaz s oprávněním B plynule navazuje. Zájemci ke zkoušce také musí doložit praxi v délce minimálně 1.000 Nm ve funkci velitele jachty, a 1.500 Nm pod dohledem velitele jachty.

Cena teoretického kapitánského kurzu MDČR B

2.500 CZK / účastník

Program teoretického kapitánského kurzu MDČR B

výuka probíhá od 8:30 do 18:00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, během intenzivní přípravy jsou uchazeči seznámeni s rozsahem zkoušky, důraz je kladen zejména na praktické procvičení navigační úlohy v přílivových vodách, tak aby uchazeč byl schopen samostatně vyřešit úlohu při zkoušce

Termíny teoretických kapitánských kurzů MDČR B

1. 6. 2015 ve 12:00 Hotel Golf, Praha 5

Garant

Martin Voženílek

Ředitel YachtNetu, který od roku 2000 pronajímá plachetnice a lodě na moři. Je specialistou na mořskou i vnitrozemskou plavbu, jachetním instruktorem, zkušebním komisařem MDČR, organizátorem a garan- tem mořské části projektu Skipperská škola.

Hlavní školitel

Roman Verba

jachetní instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR

Ilustrační obrázek