Balíčky pro naše klienty

Standardní kurz - čluny, lodě, základ plachetnic, vnitrozemí, moře

Cena 3.800 CZK!

Dvou až třídenní víkendový kurz pro plavbu na člunu, lodi či plachetnici s výměrou plachet (do 20 m2), s délkou plavidla do 20 metrů a neomezeným výkonem motoru, na řekách, kanálech a jezerech, ale i na moři do 1 námořní míle (1.852 metrů) od břehu, určený pro naše klienty se zkušeností s řízením obytné motorové lodě v Holandsku, kteří ovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti. Teoretický kurz je pořádán, pokud není uvedeno jinak, v naší školící místnosti v Praze - Kunraticích, praktický kurz pak začíná a končí na náplavce Rašínova nábřeží nad Železničním mostem.

Kompletní teoretický kapitánský kurz VMP standard
- pro kategorie VMP-M/VRP-I, VPR-C a S20/S
- včetně cca 2hodinového ověření praktických dovedností na lodi Explorer
- pro klienty Skippers Club by Dutch Masters, kteří měli pronajatou loď v Holandsku, umějí obytnou motorovou loď řídit a ovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti (viz níže)
- již za 3.800 CZK

Standardní kurz - čluny, lodě, základ plachetnic, vnitrozemí, moře

Cena 4.800 CZK!

Dvou až třídenní víkendový kurz pro plavbu na člunu, lodi či plachetnici s výměrou plachet (do 20 m2), s délkou plavidla do 20 metrů a neomezeným výkonem motoru, na řekách, kanálech a jezerech, ale i na moři do 1 námořní míle (1.852 metrů) od břehu, určený pro naše klienty, kteří neovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti. Teoretický kurz je pořádán, pokud není uvedeno jinak, v naší školící místnosti v Praze - Kunraticích, praktický kurz pak začíná a končí na náplavce Rašínova nábřeží nad Železničním mostem.

Kompletní teoretický kapitánský kurz VMP standard
- pro kategorie VMP-M/VRP-I, VPR-C a S20/S
- včetně 4hodinové cvičné plavby a ověření praktických dovedností na člunu Beast, nebo na lodi Explorer dle vlastního výběru
- pro klienty Skippers Club by Dutch Masters, kteří neovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti (viž níže)
- již za 4.800 CZK

Standardní kurz - čluny, lodě, plachetnice, vnitrozemí, moře

Cena 6.700 CZK!

Dvou až třídenní víkendový kurz pro plavbu na člunu, lodi či plachetnici s neomezenou výměrou plachet, s délkou plavidla do 20 metrů a neomezeným výkonem motoru, na řekách, kanálech a jezerech, ale i na moři do 1 námořní míle (1.852 metrů) od břehu, určený pro naše klienty se zkušeností s řízením obytné motorové lodě v Holandsku, kteří ovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti, ale nemají zkušenosti s plavbou na plachetnici. Teoretický kurz je pořádán, pokud není uvedeno jinak, v naší školící místnosti v Praze - Kunraticích, praktický kurz pak začíná a končí na náplavce Rašínova nábřeží nad Železničním mostem.

Kompletní teoretický kapitánský kurz VMP/VRP standard
- pro kategorie VMP-M/VRP-I, VRP-C a S
- včetně cca 2hodinového ověření praktických dovedností na lodi Explorer
- včetně 4hodinové cvičné plavby a ověření praktických dovedností na plachetnici Delphia
- pro klienty Skippers Club by Dutch Masters, kteří měli pronajatou loď v Holandsku, umějí obytnou motorovou loď řídit a ovládají veškeré vyžadované praktické dovednosti (viz níže), ale nemají zkušenosti s plavbou na plachetnici.
- za 6.700 CZK

Vysvětlení obsahu jednotlivých kategorií

Vůdce malého plavidla (VMP) a Vůdce rekreačního plavidla (VRP)

VMP-M20, vůdce malého plavidla pro kategorii M20: pro plavbu do výkonu motoru 20kW, pro délku plavidla do 20 metrů a pro vnitrozemskou plavbu nemusí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na vnitrozemskou plavbu absolvovat ověření praktických dovedností

VMP-M, vůdce malého plavidla pro kategorii M: pro plavbu nad výkon motoru 20kW, pro délku plavidla do 20 metrů a pro vnitrozemskou plavbu musí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na vnitrozemskou plavbu absolvovat ověření praktických dovedností

VMP-S20, vůdce malého plavidla pro kategorii S20: pro plavbu s plachetnicí o výměře plachet do 20m2, pro délku plavidla do 20 metrů a pro vnitrozemskou plavbu nemusí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na vnitrozemskou plavbu na plachetnici absolvovat ověření praktických dovedností

VMP-S, vůdce malého plavidla pro kategorii S: pro plavbu s plachetnicí o výměře plachet nad 20m2, pro délku plavidla do 20 metrů a pro vnitrozemskou plavbu musí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na vnitrozemskou plavbu na plachetnici absolvovat ověření praktických dovedností

VRP-I, vůdce rekreačního plavidla pro kategorii I (mezinárodní verze kategorie shodná s  VMP-M): pro délku plavidla do 20 metrů a pro vnitrozemskou plavbu musí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na příbřežní plavbu absolvovat ověření praktických dovedností

VRP-C, vůdce rekreačního plavidla pro kategorii C (mezinárodní verze kategorie shodná s  VMP-M): pro délku plavidla do 20 metrů a pro příbřežní plavbu do 1nM od břehu musí skipper před teoretickou zkouškou na Státní plavební správě zaměřenou na příbřežní plavbu absolvovat ověření praktických dovedností

VRP-24, vůdce rekreačního plavidla pro kategorii I (mezinárodní verze kategorie shodná s  VMP-M): pro délku plavidla do 24 metrů musí skipper mít 4 roky průkaz VMP a absolvovat ověření praktických dovedností

Praktické dovednosti při vedení plavidla

Vůdce malého plavidla (VMP) a Vůdce rekreačního plavidla (VRP)

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- manévrování s plavidlem při plutí
- vydávání pokynů a povelů

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“

Kategorie S

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby
- příprava takeláže na plavbu

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- vydávání pokynů a povelů
- manévrování s plavidlem při plutí
- ovládání plavidla pomocí plachet - stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby
- technika plavby - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné boje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“

Kategorie Vůdce rekreačního plavidla (24 metrů)

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení
- postup činností před vyplutím, při ukončení plavby

Manévrování s plavidlem
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- manévrování s plavidlem při plutí
- vydávání pokynů a povelů

Činnosti při mimořádných situacích
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků
- činnost v případě situace „muž přes palubu“
- činnost v případě situace „muž přes palubu“ s využitím lodního člunu
- použití záchranného voru

Ilustrační obrázek