Zdokonalovací plavby na plachetnici ve světě

Naše zdokonalovací plavby na plachetnici jsou zaměřené především na plavbu ve větší vzdálenosti od pevniny, s navigací bez použití GPS a s delšími úseky plavby, při kterých probíhá střídání hlídek. Účastníci získají především praktické dovednosti při náročnější plavbě ve větší vzdálenosti od pobřežní linie, ale prohloubí si i teoretické znalosti. Podmínkou účasti je skutečnost, že dotyčný vlastní průkaz MDČR C, chorvatský průkaz Boat Skipper B, anebo jiné podobné oprávnění a má základní znalosti navigace i manévrování s lodí pod plachtami a na motor.

Termíny a ceny zdokonalovacích plaveb ve světě

18. 6. 2016 - 25. 6. 2016, 15.900,- Kč / účastník / Přeplavba La Manche, pobřeží jižní Anglie
3. 9. 2016 – 10. 9. 2016, 15.900,- Kč / účastník / Plavba ze St.Malo k Normanským ostrovům
 

Cena zdokonalovací plavby obsahuje

pronájem místa na lodi, pojištění lodi, lůžkoviny, závěrečný úklid lodi, spotřebované pohonné hmoty, transitlog, kapitána - velitele plavidla, teoretické a praktické konzultace s kapitánem během plavby a potvrzení praxe v jachtařské knížce

Cena zdokonalovací plavby neobsahuje

dopravu na místo a zpět (vlastní, posádka zajišťuje dopravu kapitána), parkování automobilů v marině, místní poplatky i další poplatky vybírané např. za kotvení během plavby, poplatek za přídavné plachty (pokud se pro ně posádka na místě rozhodne)

Poznámka: stravování je ze společných zásob a posádka zajišťuje po celou dobu plavby stravu i pro kapitána

Program zdokonalovací plavby

Přesné místo konání a nástup na plavbu bude upřesněn v organizačních pokynech, které budou zaslány žadateli po uhrazení platby za plavbu. Trasa plavby může být přizpůsobena s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a bezpečnosti plavby. Cílové místo plavby je zvoleno po pečlivém výběru, avšak nemusí být vzhledem k povětrnostním podmínkám a s ohledem na bezpečnost plavby dosaženo. Plavba je koncipována jako nonstop plavba s alespoň jednodenní přestávkou po dosažení cílového místa plavby, anebo místa, které určí kapitán.

Garant

Martin Voženílek

Ředitel YachtNetu, který od roku 2000 pronajímá plachetnice a lodě na moři. Je specialistou na mořskou i vnitrozemskou plavbu, jachetním instruktorem, zkušebním komisařem MDČR, organizátorem a garan- tem mořské části projektu Skipperská škola.

Školitel plavby na Maltu

Ing. Zdeněk Dvořák, CSc, jachetní instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR, s jachetními začátky od roku 1974 na plachetnicích třídy Pirát, Evropa a Flying Dutchman, námořním jachtingem se zabývá od roku 1983, ročně napluje 4 - 5.000 Nm, je držitelem oprávnění MDČR "velitel jachty oceánské plavby A - YACHTMASTER OCEAN", číslo průkazu A - 00025 a hovoří plynule italsky.

Školitel plavby na Normanské ostrovy

MUDr. Libor Chrastil

Ilustrační obrázek