Standardní nabídka kapitánských kurzů

Pro plavbu na vnitrozemských řekách a jezerech jsme pro vás připravili kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla - VMP a jeho mezinárodní varianty Vůdce rekreačního plavidla - VRP. Jaký je mezi průkazy rozdíl: Průkaz VMP je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění určitých podmínek s tímto průkazem i podnikat. Zatímco VRP je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu a proto Vám doporučujeme hned od začátku uvažovat o průkazu VRP, který je univerzálnější. U nás si zachovává výhody průkazu "Vůdce malého plavidla" a navíc umožňuje plavbu i v zahraničí, a to jak na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, tak i na moři (do 1 Nm).

Teoretický kapitánský kurz VMP/VRP

Kompletní dvoudenní standardní teoretický kapitánský kurz pro všechny kategorie (VMP-M20 a M, VRP-I, VRP-C, S20 a S) probíhá v sobotu a v neděli. Zkušený lektor Vám vysvětlí všechny potřebné znalosti a připraví Vás na zkoušku na Státní plavební správě. Součástí kurzu je cvičná plavba a ověření praktických dovedností na motorové lodi a učební materiály včetně otázek a správných odpovědí ze kterých budete skládat zkoušku.

Termín                                          Cena                       Místo konání
12. 12. –  13. 12. 2015                  3.900,- CZK               Praha
23. 01. –  24. 01. 2016                  3.900,- CZK               Praha
20. 02. –  21. 02. 2016                  3.900,- CZK               Praha
19. 03. –  20. 03. 2016                  3.900,- CZK               Praha
09. 04. –  10. 04. 2016                  3.900,- CZK               Praha
30. 04. –  01. 05. 2016                  3.900,- CZK               Praha
04. 06. –  05. 06. 2016                  3.900,- CZK               Praha

Ověření praktických dovedností včetně cvičné plavby na motorové lodi

Na základě novely zákona 114/1995 z roku 2014 a vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, která vstoupila v platnost 15.03.2015, je účastník teoretických zkoušek VMP/VRP na Státní plavební správě, pokud bude vést plavidlo o výkonu motoru nad 20 kW či plachetnici nad 20 m2 výměry plachet, povinen prokázat se Osvědčením praktických dovedností, které musí potvrdit certifikovaný školitel. U nás se můžete přihlásit na ověření, pokud loď řídit umíte a nebo na cvičnou plavbu s ověřením, kde Vás všechny potřebné manévry naučíme a na závěr vydáme ověření!

Termín                                          Cena                       Loď
od dubna 2016                            2.900,- Kč                Beast / Explorer

Cena bez cvičné plavby 1.900,- Kč

Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech vždy buď od 10:00 – 14:00 nebo od 15:00 – 19:00. Ověření vždy od 12:00 do 14:00 nebo od 17:00 – 19:00.

Ověření praktických dovedností na plachetnici

Ověření a cvičná plavba probíhá na plachetnici Delphia 26 na Slapech. Pokud plachetnici řídit umíte, můžete se přihlásit jen na ověření praktických dovedností.

Termín                                          Cena                       Loď
07. 05. 2016                                 2.900,- Kč                Delphia 26
16. 05. 2016                                 2.900,- Kč                Delphia 26
30. 05. 2016                                 2.900,- Kč                Delphia 26

Cena pouze ověření, bez cvičné plavby 1.900,- Kč

Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech od 14:00 – 18:00. Ověření vždy od 16:00 do 18:00.

 

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek